Aktuelno Delegati
X SEDNICA UO ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
četvrtak, 02 jul 2015 08:46
delegati U utorak, 30.06.2015. godine, u prostorijama Rukometnog Saveza Beograda, održana je deseta sednica
UO ZD RSB, sa sledećim dnevnim redom:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice;
2. Statistika delegiranja delegata ZD RSB na svim stepenima takmičenja u sezoni 2014/15;
3. Predlog za arhiviranje dokumentacije ZD RSB;
4. Razno.
 
SEDNICA SKUPŠTINE ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
utorak, 16 jun 2015 14:12

Dana 11.06.2015. godine održana je redovna Sednica Skupštine ZD RSB, sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela; 
2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne Sednice Skupštine;
3. Obaveštenje članova o aktivnostima ZD RSB - izvestilac predsednica UO ZD RSB Svetlana Obućina;
4. Usvajanje Pravilnika o radu ZD RSB;
5. Razno. 

Sednici Skupštine su prisustvovali skoro svi članovi, a odluke su donošene jednoglasno. 

 
IX SEDNICA UO ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
utorak, 16 jun 2015 14:06

Dana 05.06.2015. godine u prostorijama RSB - a na Starom DIF - u održana je IX Sednica UO ZD RSB,
sa sledećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Sednice;
 2. Izveštaj predsednice UO ZD RSB o tekućim aktivnostima u
 delokrugu rada;
 3. Usaglašavanje termina za održavanje redovne Sednice
 Skupštine ZD RSB;
 4. Kamp za rukometne delegate Kragujevac 2015;
 5. Status Javnog Poziva za članstvo u ZD RSB;
 6. Izveštaj o radu novih članova ZD RSB - na Turniru za
 mladje kategorije;
 7. Ostalo. 

Sednica je završena u 17:30 h. 

 
КAMP ZA RUKOMETNE DELEGATE - KRAGUJEVAC 2015 Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
petak, 08 maj 2015 17:30

Na osnovu člana 48. Stav 2 tačka 14 Pravilnika Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, Upravni odbor Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije na 22 elektronskoj sednici, održanoj dana 17.04.2015. godine doneo je odluku da se, u skladu sa Planom i programom rada Zajednice za 2015. godinu, organizuje i sprovede  KAMP ZA RUKOMETNE DELEGATE - KRAGUJEVAC 2015

Za informisanje i evidenciju prijavljenih delegata zadužen je sekretar Zajednice delegata RSS Danijela Kosanović, a prijava za kamp se nalazi u nastavku.  PRIJAVA_ZA_KAMP.doc

Predsednik UO ZD RSS
dr Ivan Mandić s.r.

 
SEDNICA UO ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
subota, 04 april 2015 21:24

U prostorijama RSB-a, dana 10.03.2015. godine održana je Sednica UO ZD RSB, sa početkom u 16:00 časova.
Na Sednici UO razmatran je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice UO;
2. Predlozi za Izmene i dopune Pravilnika ZD RSB;
3. Predlog Programa rada ZD RSB za 2015. godinu;
4. Status delegata ZD RSB;
5. Omasovljenje Zajednice;
6. Ostalo.

Sednica je završena u 18:30 časova. 

 
<< Početak < 12 14 15 16 17 18 > Kraj >>

Strana 12 od 18