КAMP ZA RUKOMETNE DELEGATE - KRAGUJEVAC 2015 Štampa
Delegati - Aktuelno Delegati
petak, 08 maj 2015 17:30

Na osnovu člana 48. Stav 2 tačka 14 Pravilnika Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, Upravni odbor Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije na 22 elektronskoj sednici, održanoj dana 17.04.2015. godine doneo je odluku da se, u skladu sa Planom i programom rada Zajednice za 2015. godinu, organizuje i sprovede  KAMP ZA RUKOMETNE DELEGATE - KRAGUJEVAC 2015

Za informisanje i evidenciju prijavljenih delegata zadužen je sekretar Zajednice delegata RSS Danijela Kosanović, a prijava za kamp se nalazi u nastavku.  PRIJAVA_ZA_KAMP.doc

Predsednik UO ZD RSS
dr Ivan Mandić s.r.