IX SEDNICA UO ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
utorak, 16 jun 2015 14:06

Dana 05.06.2015. godine u prostorijama RSB - a na Starom DIF - u održana je IX Sednica UO ZD RSB,
sa sledećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Sednice;
 2. Izveštaj predsednice UO ZD RSB o tekućim aktivnostima u
 delokrugu rada;
 3. Usaglašavanje termina za održavanje redovne Sednice
 Skupštine ZD RSB;
 4. Kamp za rukometne delegate Kragujevac 2015;
 5. Status Javnog Poziva za članstvo u ZD RSB;
 6. Izveštaj o radu novih članova ZD RSB - na Turniru za
 mladje kategorije;
 7. Ostalo. 

Sednica je završena u 17:30 h.