ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SEDNICA SKUPŠTINE ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
četvrtak, 28 april 2016 08:35
LOGO ZDRSB small Dana 27.04.2016. godine, u prostorijama Hotela Dom, ulica Kralja Milutina 54, sa početkom u 17:00 časova, održana je redovna izborna   sednica Skupštine Zajednice delegata Rukometnog Saveza Beograda.
Sednici su pored članova Skupštine ZD RSB prisustvovali Predsednik Skupštine Rukometnog Saveza Beograda g-din Petar Eror, generalni sekretar RSB g-din Svetozar Stanković i Predsednik Skupštine ZD RSS g-din Zoran Černoh, koji su se pre početka sednice obratili prisutnima. Tom prilikom su istakli zadovoljstvo urađenim u periodu od vanrednih izbora do sada, posebno omasovljenjem Zajednice i uspostavljanjem bolje i konkretnije komunikacije i saradnje, kako sa RSB, tako i sa ZD RSS. Takođe, istakli su da nas sve čeka puno, veoma ozbiljnog i odgovornog posla u narednom periodu, te da se računa na ZD RSB da pruži svoj puni doprinos. Svako od gostiju je poželeo uspešan i srećan rad, kako na sednici tako i u budućnosti.
 
Nakon uvodnog izlaganja Predsednika Skupštine ZD RSB g-dina Zorana Petrovića, i izbora radnog predsedništva, verifikacione, kandidacione komisije, dva overivača Zapisnika i zapisničara počelo se sa radom.
 
Rad se odvijao u skladu sa tačkama dnevnog reda, a odluke su donošene javnim glasanjem (dizanjem ruke) u skladu sa Poslovnikom, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.
 
- Za Predsednika Skupštine ZD RSB izabran je Mirko Stepanović;
 
- Nadzorni odbor ZD RSB u narednom sazivu činiće Stana Vuković (Predsednik), Slavica Velinov (član), Ana Živanović (član);
 
- Za Predsednika Upravnog odbora ZD RSB izabrana je Milena Delić;
 
- Na predlog mandatara u Upravni odbor ZD RSB izabrani su još Svetlana Obućina (podpredsednik), Boris Ivanović (član), Predrag Janković (član), Ranko Martinović (član).
 
Redovna izborna sednica Skupštine ZD RSB je uspešno završena u 19:00 časova, nakon čega je održana konstitutivna sednica Upravnog odbora ZD RSB u novom sazivu. Na ovoj sednici su ustanovljeni prioriteni zadaci UO ZD RSB koje je potrebno uraditi u najkraćem mogućem periodu, i dogovorena je dinamika rada u narednom periodu.