REDOVNI JESENJI SEMINARI ZA DELEGATE Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
četvrtak, 20 avgust 2015 11:15
Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na osnovu ovlašćenja iz Člana 14. stav 1. tačka 3 i 4. Pravilnika zajednice delegata RSS, Upravni odbor ZD RSS je na svojoj 24. sednici, održanoj 17. jula 2015. godine, jednoglasno usvojio Odluku o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak takmičarske 2015/2016 godine.

Seminar za delegate prvog stepena takmičenja biće održan u Rumi od 28. - 30.08.2015. godine  Program_seminara_prvog_stepena_-_Ruma.pdf

Seminar za delegate 2, 3 i 4 stepena regiona "Centar" biće održan u Beogradu 06.09.2015. godine  Seminar_delegata_Centar_Beograd_06092015.doc

Podsećamo sve članove ZD RSB da je prisustvo seminarima obavezno i da se prisustvo seminaru boduje prilikom formiranja liste delegata na kraju takmičarske 2015/2016 godine.

Pozivamo sve članove ZD RSB, da odgovorno pristupe pripremi za seminar i polaganje obaveznog testa koji je uslov za obavljanje dužnosti delegata u nastupajućoj sezoni.
Posebnu pažnju je potrebno obratiti na određenu neusklađenost postojećih KATALOGA A i B za pripremu testova sa NOVIM aktima koje je doneo UO RSS. Ovim putem obaveštavamo sve članove ZD RSB da se svi važeći akti i obrasci, nalaze osim na sajtu RSS i na našem sajtu u odeljcima "Literatura" i "Akta i Obrasci", stoga je potrebno iste dobro proučiti prilikom pripreme za polaganje testa na seminaru.

Želimo Vam uspešan početak sezone!

                                                          Komisija za stručno usavršavanje delegata ZD RSB