SEDNICA UO ZD RSB Štampa El. pošta
Delegati - Aktuelno Delegati
subota, 04 april 2015 21:24

U prostorijama RSB-a, dana 10.03.2015. godine održana je Sednica UO ZD RSB, sa početkom u 16:00 časova.
Na Sednici UO razmatran je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice UO;
2. Predlozi za Izmene i dopune Pravilnika ZD RSB;
3. Predlog Programa rada ZD RSB za 2015. godinu;
4. Status delegata ZD RSB;
5. Omasovljenje Zajednice;
6. Ostalo.

Sednica je završena u 18:30 časova.