Greška
  • XML Parsing Error at 1:654. Error 9: Invalid character

Rezultati/Raspored utakmica

DODELA MEDALJA I PEHARA OVOSEZONSKOM PRVAKU PRLM "CENTAR" - ORK MA?VI
subota, 17 jun 2017 18:28

U prostorijama opštine Bogati? u društvu ?elnika opštine, igra?a,stru?nog štaba, rukovodstva i prijatelja ORK Ma?va, kao i rukovodstva Prve lige uprili?ena je sve?anost u ?ast osvajanja prvog mesta u Prvoj ligi centar-muskarci i plasmana u viši rang Super B ligu.

ORKMacva2

U ime opštine Bogati? prisutnima se obratio Pomo?nik predsednika opštine Bogati?, Dalibor Ostoji? koji se zahvalio ORK "Ma?va" na velikom uspehu i plasmanu u viši rang, istakao da je kroz takmi?enje njihov klub uspešno promovisao njihovu malu opštinu Bogati?, koja ?e u svojoj dugoj istoriji po prvi put imati jednu superligašku ekipu u višem rangu. G-din Ostoji? je obe?ao još ve?u pomo? lokalne samouprave za takmi?enje i razvoj kluba u narednom periodu i da na toj pobedni?koj stepenici ne treba stati i da ne?e stati, ve? da ?e u naredne 2-3 godine zajedni?kim snagama težiti ka još ve?em rangu i plasmanu u Super A ligu. Potvrdio je da su u toku završni radovi na izgradnji sportske hale u Bogati?u i da ?e od jeseni ORK "Ma?va" igrati svoje superligaške utakmice u svojoj hali, a ne kao do sada van svog grada u Šapcu. Na kraju je obe?ao izdvajanje više sredstava iz budžeta opštine za razvoj sporta, a posebno razvoja rukometa tj. ORK "Ma?va" kao prvog i pravog reprezenta opštine Bogati? na sportskoj mapi Srbije.

ORKMacva1

U ime ORK "Ma?va" kao predsednik Sportskog saveza Bogati? i kao direktor kluba, Miroljub Stani? se zahvalio rukovodstvu opštine Bogati? na nesebi?noj i velikoj pomo?i klubu, bez koje bi njihov veliki uspeh bio nemogu? i da se nada da ?e tako biti i u narednom periodu, jer jedna mala opština kao što je Bogati? ima?e jednog Superligaša u rukometnom takmi?enju što je velika stvar za razvoj sporta, a posebno rukometa u njihovoj opštini. Direktor Stani? se posebno zahvalio igra?ima i stru?nom štabu na ?elu sa trenerom Pavlovi?em na velikoj borbi i istrajnosti na sportskom terenu da zasluženo kao prvi pro?u kroz cilj u velikoj i jakoj konkurenciji klubova Prve lige Centar-muškarci, o ?emu govori podatak da u prole?nom delu sezone nisu imali nijedan poraz, kao i to da je najve?a dobit što su promovisali i dali šansu nekolicini mladih igra?a iz njihove sredine na koje mogu ra?unati u narednom periodu. Dalje je istakao da je ORK "Ma?va" kao klub koji je osnovan 2011. godine imao svoj plan razvoja u prethodnim godinama i da je ovo vrhunac toga plana što je bilo zacrtano plasmanom u Prvu ligu "Centar" pre dve godine, da se u ovoj u 2017. godini ostvari plasman u viši rang tj. u Super B ligu. Stani? je istakao da se i tu ne?e zaustaviti i da za dve godine sebe vide u Super A ligi i da je to lako ostvarljivo pogotovo da ?e od jeseni imati svoju ku?u, svoju halu gde ?e mo?i klub da razvijaju na svim nivoima od škole rukometa do prvog tima i da ?e se za njihov klub još dosta toga pozitivno ?uti i da ?e se rukometna lopta još dugo i uspešno kotrljati u njihovoj maloj i lepoj sredini kao što je opština Bogati?. Na kraju se biranim re?ima zahvalio Rukometnog savezu Beograda i rukovodstvu PRL "Centar" u protekle dve godine na uspešnoj saradnji, na veoma kvalitetnom takmi?enju i organizaciji lige, da PRLMC zaslužuje sve pohvale u svakom obliku i da je to liga na koju bi trebalo druge lige da se ugledaju kako treba raditi i organizovati jedno takvo takmi?enje.

ORKMacva4

U ime rukovodstva PRL "Centar" prisutnima se obratio direktor Predrag Juškovi?, koji je ?estitao ORK "Ma?va" na velikom uspehu i plasmanu u Super Ligu, poželeo im puno zdravlja i sre?e u narednom periodu, da što duže ostanu u tom rangu i da ostvare njihov zacrtani plan i plasman u Super A ligu. Juškovi? se zahvalio ORK "Ma?va" na dosadašnjoj uspešnoj saradnji kroz njihovo takmi?enje prvo u DRLM "Centar",  a kasnije u PRLM "Centar", istakao da se radi o jednom vrlo dobro organizovanom klubu sa kojim nije bilo nikakvih problema i prema kojem nije izre?ena nijedna disciplinska mera, da su sve svoje obaveze prema ligi izmirivali na vreme, da su imali svoj jasan plan od 2011. godine kojem su težili i koji su ostvarili na sportskom terenu svojim trudom, radom i uz pomo? i veliko razumevanje rukovodstva opštine Bogati?. Istakao je još da se nada da ORK "Ma?va" (u svojoj sredini popularne Lisice) sa svojim igra?ima, trenerom i rukovodstvom nisu ovim svojim plasmanom rekli sve što su imali ,da misli i vidi da u njima ima još snage i volje da ispišu nove zlatne rukometne stranice sporta u opštini Bogati? i da se iskreno nada da ?e sve zacrtano ispuniti od jeseni u svojoj hali i na svom doma?em terenu.

ORKMacva3

Posle ovih obra?anja pristupilo se dodeli medalja i pehara koje su igra?ima i stru?nom štabu ORK "Ma?va" uru?ili pomo?nici predsednika opštine Bogati?, g-din Dalibor Ostoji? i Milan Damjanovi?, kao i direktor PRL "Centar", g-din, Predrag Juškovi?. Po završetku dodele zajedni?ko druženje i slavlje se nastavilo u prijatnom ambijentu restorana Monako u Bogati?u.


RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA I RUKOVODSTVO PRLM "CENTAR" ?ESTITA ORK MA?VA IZ BOGATI?A OSVAJANJE PRVOG MESTA U PRLM "CENTAR" U SEZONI 2016/2017. GODINE I PLASMAN U SUPER B LIGU.