Rezultati/Raspored utakmica

PODNOŠENJE MOLBE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SEZONU 2018/2019
utorak, 10 jul 2018 16:54

grbsavezaOdlukom UO RSS,sa sednice održane 06.07.2018. godine,rukovodjenje stalnim takmičenjem,KUP-om i takmičenjem mladjih kategorija takmičarske celine "Centar",povereno je Rukometnom savezu Beograda.

Shodno odredbama čl.4 . Pravilnika o Dozvoli za sezonu RSS,svi klubovi koji se takmiče u stalnim takmičenjima su dužni da podnesu Molbu za izdavanje Dozvole za sezonu najkasnije do 15. jula 2018. godine.                          1.pdfDopis TK RSB za podnošenje Molbe za izdavanje Dozvole za sezonu 2018/2019
                          2.docObrazac Molba za izdavanje dozvole za sezonu 2018/2019 godinu
                          3.doc Obrazac Izjave Zastupnika kluba
                          4.docObrazac Sporazuma o kodeksu ponašanja RSS
                          5.pdfPravilnik o Dozvoli za sezonu
                          6.pdfOdluka o visini člnarine za takmičenje RSS
                          7.docLige grupa "Centar" 2018/2019