Rezultati/Raspored utakmica

sreda, 12 jul 2017 17:34

rukomet rssOdlukom UO RSS,sa sednice održane 05.07.2017. godine,rukovodjenje stalnim takmi?enjem, KUP-om i takmi?enjem mladjih kategorija takmi?arske celine "Centar",povereno je Rukometnom savezu Beograda. Shodno odredbama ?l.4 . Pravilnika o Dozvoli za sezonu  RSS, svi klubovi koji se takmi?e u stalnim takmi?enjima su dužni da podnesu Molbu za izdavanje Dozvole za sezonu najkasnije do 15. jula 2017. godine.

pdfDopis TK Centar za podnošenje Molbe za izdavanje Dozvole za sezonu 2017/2018

docObrazac Molba za izdavanje dozvole za sezonu 2017/2018 godinu

docObrazac Izjave Zastupnika kluba

docObrazac Sporazuma o kodeksu ponašanja RSS

pdfPravilnik o Dozvoli za sezonu

pdfOdluka o visini ?lnarine za takmi?enje RSS

docLige grupa "Centar" 2017/2018