raspored_po_kolimaKALENDAR TAKMIČENJA
JESENJI DEO
DATUM KOLO
21-23.09.2018 1. kolo
28-30.09.2018. 2. kolo
06-07.10.2018. 3. kolo
12-14.10.2018. 4. kolo
19-20.10.2018. 5. kolo
02-04.11.2018. 6. kolo

09-11.11.2018

7. kolo
16-18.11.2018. 8. kolo
23-25.11.2018. 9. kolo
30.11-02.12.2018. 10. kolo
07-09.12.2018. 11. kolo
PROLEĆNI DEO
01-03.03.2019. 12. kolo
08-10.03.2019. 13. kolo
16-17.03.2019. 14. kolo
27.03.2019. 15. kolo
29-31.03.2019. 16. kolo
05-07.04.2019. 17. kolo
19-21.04.2019. 18. kolo
03-05.05.2019. 19. kolo
10-12.05.2019. 20. kolo
17-19.05.2019. 21. kolo 
24-26.05.2019. 22. kolo

pdfRaspored takmičenja po kolima PRLM Centar za sezonu 2018/2019 godinu