PRIJAVA ZA TAKMIČENJE U TAKMIČARSKOJ 2018/2019 GODINI. Štampa El. pošta
utorak, 26 jun 2018 00:14

grbsavezaShodno odredbama čl.9. st.2. Pravilnika o rukometnim takmičenjima RSS,

svi klubovi su dužni da podnesu Prijavu za takmičenje najkasnije do 1. jula 2018. godine.

pdf 1.Pravilnik o takmičenjima RSS
doc2.Obrazac Prijave za takmičenje 2018/2019