Greška
  • XML Parsing Error at 1:654. Error 9: Invalid character
Štampa El. pošta
subota, 17 jun 2017 18:57

 

U sportskoj hali u Ku?evu, u organizaciji RK "Ku?evo", a u ?ast osvojenog prvog mesta i plasmana u Super B ligu odigrana je revijalna utakmica izme?u reprezentacije Prve lige "Centar" za žene i ekipe Ku?eva.

Pre po?etka utakmice prisutnima se obratio Petrovi? Miloš, ?lan Opštinskog ve?a Ku?evo - zadužen za sport koji se zahvalio igra?icama RK "Ku?evo" i treneru Eri?u na velikom uspehu, ostvarenom plasmanu i brzom povratku u Super ligu, i da njihov klub na pravi na?in reprezentuju sport i opštinu Ku?evo u Srbiji. Petrovi? je istakao još da u okviru odvajanja skromnih sredstava za sport, kao postojanja i rada 35 sportskih klubova na teritoriji opštine Ku?evo u narednoj godini više sredstava ?e biti odvojeno za RK "Ku?evo" jer on kao klub svojim superligaškim statusom to i zaslužuje, kako bi mogao na duži vremenski period da o?uva svoj superligaški status i kasnije igra zna?ajniju ulogu u Super ligi. Petrovi? je obe?ao je pomo? u rekonstrukciji i poboljšanju uslova rada u sportskoj hali, kao i pomo? u omasovljavanju i radu sa decom sa teritorije opštine Ku?evo. Istakao je dobru saradnju sa Sportskim Savezom opštine Ku?evo i predsednikom saveza, Demi? Zoranom u realizaciji više projekata i da im je cilj da zajedno sa njima pokušaju u narednom periodu razviju sportski turizam u njihovoj opštini kroz razne vidove kampova, priprema kao i drugih sportskih sadržaja koje pruža njihova opština.

RKKucevo5

U ime rukovodstva PRL "Centar" prisutnima se obratio direktor Predrag Juškovi?, koji je ?estitao RK "Ku?evo" i treneru Eri? Ratomiru na velikom uspehu i brzom povratku u Super Ligu. Istakao da njihovom klubu taj rang objektivno pripada kada se pogledaju odli?ni uslovi za rad i trening, kao i velika pomo? od strane lokalne samouprave. Direktor Juškovi? im je poželeo puno zdravlja i sre?e u narednom periodu, da što duže ostanu u tom rangu i da ostvare njihov plan razvoja rukometa u opštini Ku?evo kroz omasovljavanje ovog sporta i stvaranje ve?eg broja mladjih selekcija i igra?a koji ?e vremenom da postanu i budu nosioci igre u prvoj ekipi. Primer za to je da su i ove godine u Prvoj ligi "Centar" dali šansu 7 igra?icama ro?enih 2000. i mla?e da konkurišu i igraju za prvi tim, koji ve? sada predstavljaju budu?nost njihovog kluba.

Direktor Juškovi? se RK "Ku?evo" se posebno zahvalio na jednogodišnjoj uspešnoj saradnji i istakao da se uverio da se radi o jednom dobro organizovanom klubu na ?elu sa velikim sportskim radnikom i trenerom Eri?em, da sa klubom nije bilo nikakvih problema oko organizacije utakmica i ostalog vezanog za ligu, što govori u prilog i ?injenica da prema njima nije izre?ena nijedna disciplinska mera, da su sve svoje obaveze prema ligi izmirivali na vreme i da su na kraju prvenstva zasluženo osvojili prvo mesto i plasirali se u Super B ligu.

RKKucevo4

Posle ovog obra?anja pristupilo se dodeli medalja i pehara koje je igra?ima i stru?nom štabu RK "Ku?evo" ispred PRL "Centar" uru?io direktor g-din Predrag Juškovi?. Posebne medalje na zahtev RK "Ku?evo" u znak zahvalnosti  dodeljene su Petrovi? Milošu -?lanu Opštinskog ve?a Ku?evo-zaduženom za sport i Demi? Zoranu, Predsedniku Sportskog Saveza opštine Ku?evo.

RKKucevo1

Po završetku dodele  odigrana je revijalna utakmica izme?u reprezentacije Prve lige "Centar" za žene i RK "Ku?evo" koja je završena pobedom reprezentacije Prve lige Centar –žene rezultatom 40-31 (poluvreme 19-16). Ku?evo se na ovoj revijalnoj uatakmici pokazao kao dobar doma?in gde je uradio i posebne majice za ovu priliku za obe ekipe. Posebna zahvalnost je upu?ena Reprezentaciji Prve lige tj. treneru Dap?evi?u i igra?icama reprezentacije lige koje su se sve odazvale na ovaj poziv da uveli?aju sve?anost RK "Ku?evo", kao i velika zahvalnost Rukometnom savezu Beograda i Rukovodstvu PRLC na organizaciji prevoza, izrade i dodele pehara i medalja.

RKKucevo3

Ekipa RK "Ku?evo" koja je ostvarila plasman u Super B ligu u sezoni 2016/2017 igrala je u sastavu:
Mihajlovi?, Armuš, Joksi?-1, Sui?-1, ?or?evi?-4, Mandi?, Steki? -8, ?urkovi?-1, Kneževi?, Stanisavljevi?, Krstovi? -7, Šulaji? -7,Raji?, Mileti?, Stojanovi?, Stanojkovi? -2, tehni?ki rukovodilac ekipe Raji? Milena i trener Eri? Ratomir.

Ekipa reprezentacije lige koju je za ovu utakmicu selektirao I vodio  trener ORK.Beograd Dap?evi? Miodrag nastupala je u sastavu: Kr?a, Radulovi? -6, Todorovi? -1, Gudzi?-3, Kostreševi? -6, ?orovi? -1(ORK.Beograd), Petkovi? Dragana-1 i Danijela- 2(ŽRK.Radni?ki), Stankovi?-1,Kaitovi? -4 (ŽRK.Loznica),Živanovi? -3 (ŽRK.Ma?va),Cvetkovi?-6 (ŽRK.Metalac2015), Miloševi? -4(ŽORK.Petrovac), Teši?(ORK.Loznica), Cveji?-2 (ŽRK.Ma?va), Ili? ( RU.Grand Zvezda),


RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA I RUKOVODSTVO PRLŽ "CENTAR" ?ESTITA RK KU?EVO IZ KU?EVA OSVAJANJE PRVOG MESTA U PRLŽ CENTAR U SEZONI 2016/2017. GODINE I PLASMAN U SUPER B LIGU.