PODNOŠENJE MOLBE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SEZONU 2017/2018 ROK 15 JULI 2017.GODINE Štampa
RL Beograd - Aktuelno
sreda, 12 jul 2017 17:34

rukomet rssOdlukom UO RSS,sa sednice održane 05.07.2017. godine,rukovodjenje stalnim takmičenjem, KUP-om i takmičenjem mladjih kategorija takmičarske celine "Centar",povreno je Rukometnom savezu Beograda. Shodno odredbama čl.4 . Pravilnika o Dozvoli za sezonu  RSS, svi klubovi koji se takmiče u stalnim takmičenjima su dužni da podnesu Molbu za izdavanje Dozvole za sezonu najkasnije do 15. jula 2017. godine.

pdfDopis TK Centar za podnošenje Molbe za izdavanje Dozvole za sezonu 2017/2018

docObrazac Molba za izdavanje dozvole za sezonu 2017/2018 godinu

docObrazac Izjave Zastupnika kluba

docObrazac Sporazuma o kodeksu ponašanja RSS

pdfPravilnik o Dozvoli za sezonu

pdfOdluka o visini člnarine za takmičenje RSS

docLige grupa "Centar" 2017/2018