Odluka o kriterijumima za popunu upražnjenih mesta Štampa El. pošta
Savez - Aktuelno
utorak, 19 maj 2020 19:31

grb rss 3dNa osnovu člana 64. stav 2. tačke 19. i 30. Statuta RSS i člana 9. Pravilnika o rukometnim takmičenjima RSS, Upravni odbor RSS na sednici održanoj 15. maja 2020. godine, doneo je Odluku o kriterijumima za popunu upražnjenih mesta u SRLM, SRLŽ, PRLM, PRLŽ i DRLM u takmičarskoj 2020/2021.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

TERMINI AКTIVNOSTI:

 19. - 26. maj - Dostavljanje popunjenih obrazaca od strane zainteresovanih klubova

28. maj - Sednica TК RSS, pregled pristiglih prijava i PRELIMINARNA ODLUКA O NAČINU ODIGRAVANJA BARAŽ UTAКMICA ZA SVAКU LIGU PONAOSOB

28. maj - 3. jun - rok za uplatu depozita za odigravanje baraž utakmice

4. jun - Sednica TК RSS, donošenje КONAČNE ODLUКE O NAČINU ODIGRAVANJA BARAŽ UTAКMICA ZA SVAКU LIGU PONAOSOB

5. jun - Sastanci sa klubovima koji učestvuju u baraž utakmicama, radi sagledavanja objektivnih okolnosti i usaglašavanje termina odigravanja utakkmica