Organi saveza
 SKUPŠTINA
Predsednik Petar Eror
EROR Petar (RK Partizan)
Skupština Rukometnog saveza Beograda broji 44 člana, po jedan predstavnik svakog udruženog kluba RSB, Zajednice sudija i kontrolora RSB, Zajednice trenera RSB i Zajednica delegata RSB.

UPRAVNI ODBOR
Predsednik MAKARIĆ Dragutin
Član ŠOLEVIĆ Milorad
Član MALJKOVIĆ Miodrag
Član GRLJA Sava
Član DARIĆ Nenad
Član TUFEGDŽIĆ Snežana
Član ŽIVANOVIĆ Ana
Član MITROVIĆ Jovan
Član TIJANIĆ Zoran
Član NADOVEZA Marko

NADZORNI ODBOR
Predsednik STOJANČEV Bogomir
Član DUBRAVAC Milomir
Član VASIĆ Momir
TAKMIČARSKA KOMISIJA
Predsednik DARIĆ Nenad
Sekretar SAVIĆ Dušan
Član ŽIVANOVIĆ Ana
Član JUŠKOVIĆ Predrag
Član STOJANČEV Bogomir
Član STEFANOVIĆ Darko

GENERALNI SEKRETAR
Stanković Svetozar Jaran
STANKOVIĆ Svetozar

STRUČNI SARADNIK
Savić Dušan
SAVIĆ Dušan